Regulamin

REGULAMIN WSPÓŁPRACY I SPRZEDAŻY HURTOWEJ STEWIARNIA SP. Z O.O.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.11.2020 r. i zastępuje Regulamin z 01.10.2017 r.

1 Informacje podstawowe
 1. Właścicielem platformy zakupowej b2b.stewiarnia.pl jest Stewiarnia sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 05-510 Chylice, ul. Starochylicka 26, NIP: 1231286391, KRS: 0000509543, BDO 000040335, tel. 695 010 205, zwana dalej Stewiarnią.
 2. Platforma zakupowa b2b.stewiarnia.pl zapewnia prezentację pełnej i aktualnej oferty produktowej wraz ze zdjęciami, opisami i cechami logistycznymi produktów, a także dostęp do historii zamówień, faktur, aktualnego stanu rozliczeń i listów przewozowych. Platforma zakupowa b2b.stewiarnia.pl udostępnia także pliki csv i xml umożliwiające import bazy produktowej, a także moduł do składania reklamacji.
 3. Dostęp do platformy zakupowej b2b.stewiarnia.pl. możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych i uwierzytelnionych podmiotów, firm i osób prowadzących działalność gospodarczą zwanych dalej Klientami. Stewiarnia nie prowadzi sprzedaży detalicznej poprzez platformę b2b.
 4. Informacje o produktach zamieszczone na platformie zakupowej b2b.stewiarnia.pl (w szczególności ich opisy, zdjęcia oraz ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się moment odbioru towaru przez Klienta.
 5. Stewiarnia prowadzi sprzedaż produktów nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.
2 Rejestracja i dostęp do platformy zakupowej b2b
 1. Aby rozpocząć współpracę ze Stewiarnią należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.b2b.stewiarnia.pl/rejestracja1 oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Po przesłaniu formularza w ciągu 24h przedstawiciel Stewiarni skontaktuje się z osobą dokonującą rejestracji w celu weryfikacji charakteru współpracy (dropshipping czy dostawy bezpośrednie). Po zakończeniu weryfikacji zostanie utworzone konto na platformie zakupowej b2b.stewiarnia.pl, co zostanie potwierdzone mailem wysłanym na adres Klienta podany przy rejestracji. W mailu będzie podany link do pierwszego logowania na platformę zakupową.
 2. Dane dostępu do Platformy B2B nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim.
 3. W przypadku braku dostaw do Klienta przez co najmniej 120 dni Stewiarnia zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania danego Klienta z bazy Klientów. Wyrejestrowani Klienci mogą na nowo nawiązywać współpracę ze Stewiarnią na takich samych zasadach jak nowi Klienci.
3 Realizacja zamówień
 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej www.b2b.stewiarnia.pl, która jest dostępna przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Wyjątkiem mogą być planowane przerwy modernizacyjne lub nieplanowane przerwy techniczne w dostępie do platformy.
 2. Złożenie zamówienia poprzez platformę b2b oznacza akceptację Regulaminu. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.b2b.stewiarnia.pl.
 3. Minimum logistyczne do gratisowej realizacji zamówienia wysyłanego kurierem wynosi 400 zł netto. Poniżej tej kwoty Stewiarnia sp. z o.o. pobiera opłatę odpowiednią do wybranego sposobu dostawy.
 4. Minimum logistyczne do gratisowej realizacji zamówienia wysyłanego na palecie wynosi 1300 zł brutto. Poniżej tej kwoty Stewiarnia sp. z o.o. pobiera opłatę w wysokości 150 zł netto.
 5. Pierwsze zamówienie, niezależnie od jego wysokości, jest wysyłane gratis.
 6. Zamówione towary są rezerwowane dla Klienta po sfinalizowaniu koszyka. Dodanie produktu do koszyka nie powoduje rezerwacji towaru.
 7. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 13.00 wysyłane są firmą spedycyjną tego samego dnia.
 8. Podane na platformie zakupowej zarówno daty przydatności do spożycia produktów jak i daty dostaw produktów, które w danym momencie są niedostępne, są orientacyjne.
 9. Wszystkie zamówienia realizowane są poprzez firmy kurierskie. Każda przesyłka powinna być sprawdzona przy odbiorze w obecności kuriera i w przypadku uszkodzeń powinien zostać sporządzony protokół zawierający opis szkód. Podpisany przez kuriera protokół jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.
 10. Faktury wysyłane są drogą elektroniczną na adres, pod którym zostało zarejestrowane konto klienta.
 11. Przesyłki zagraniczne realizowane na terenie UE podlegają indywidualnej wycenie. Wycena transportu zostanie przesłana mailem po złożeniu zamówienia. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po akceptacji wyceny.

4. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
         a. przelewem na numer konta bankowego podanego na fakturze
         b. kurierowi w chwili odbioru paczki
 3. Pierwsze trzy zamówienia Klienta realizowane są tylko i wyłącznie za pobraniem. Po wyrażeniu zgody przez Opiekuna klienta kolejne zamówienia mogą być płacone przelewem z 7-dniowym terminem płatności.
 4. Klienci płacący przelewem mają limit kredytowy w wysokości 1500 zł. Istnieje możliwość podniesienia tego limitu po uzgodnieniach z Opiekunem Klienta, jeżeli łączne obroty klienta przekroczą kwotę 10 000,00 zł.
 5. Za datę opłacenia faktury uważany jest dzień, w którym środki zostaną zaksięgowane na koncie Stewiarnia.
 6. Stewiarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta w przypadku nieuregulowania w terminie płatności wynikających z wcześniejszych dostaw.
 7. W przypadku braku uregulowania płatności ponad 30 dni, płatność jest publikowana na portalu dlugi.pl. Po 60 dniach płatność jest przekazywana do kancelarii windykacyjnej.
5 Reklamacje i zwroty
 1. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest złożenie jej przez platformę zakupową (zakładka REKLAMACJE). Reklamacje odnośnie ilości dostarczonych towarów oraz ewentualnych uszkodzeń będą rozpatrywane przez Stewiarnię pod warunkiem ich zgłoszenia nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu dostawy. Reklamacje jakościowe będą przyjmowane nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia dostawy.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni od złożenia reklamacji.
 3. Nie akceptowane są zwroty towarów z powodu zakończenia terminu przydatności.
 4. Stewiarnia akceptuje zwrot nieodebranych przesyłek od odbiorców w przypadku klientów dropshippingowych.
6 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest firma Stewiarnia sp. z o.o. z siedzibą w Chylicach, ul. Starochylicka 26, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
       a. realizacji umowy sprzedaży (przyjęcie zamówienia, realizacja dostawy, rozliczenie zamówienia, pomoc techniczna b2b, obsługa reklamacji i zwrotów, kontakt bezpośredni w sprawie świadczonych usług) na podstawie -RODO art. 6 ust 1 pkt b,
       b. wypełnienia obowiązków Administratora wobec przepisów prawa (rozliczenie działalności, archiwizacja dokumentów, postępowania sądowe, windykacja) ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora –RODO art. 6 ust 1 pkt f,
       c. realizacji usług, na które Klienci wyrazili dodatkową zgodę marketingową podczas rejestracji lub później
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji usług (firmy spedycyjne, magazyn zewnętrzny konfekcjonujący zamówienia, firmy informatyczne, firmy księgowe, firmy świadczące usługi w zakresie hostingu, firmy transportowe, systemy bankowe) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez okres:
       a. dane uzyskane w procesie rejestracji nowego Klienta przetwarzane będą na potrzeby realizacji usług a także po zakończeniu świadczenia usług (likwidacja konta Klienta w systemie sprzedaży) przez okres 5 lat (upływ okresów gwarancji/rękojmi, a także upływ okresów archiwizacyjnych wynikających ze szczególnych przepisów np. przepisy podatkowe obowiązujące Administratora)
       b. do wycofania zgody.
 5. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Klientów danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Kliencie są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy sprzedaży.
 7. Adres IP czyli numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających platformę b2b są rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych.

6 Rabaty i promocje
 1. Promocje i rabaty do zamówień składanych przez platformę uznawane są tylko wtedy, gdy zostały doliczone w koszyku przed jego finalizacją.
 2. Rabaty i promocje, które nie zostały uznane w koszyku nie zostaną doliczone/dodane w późniejszym etapie realizacji zamówienia w skutek łączenia zamówień lub domówień (progi rabatowe, opakowania zbiorcze).
 3. Wyjątkiem do uznania promocji i rabatów w późniejszym etapie realizacji zamówienia są zamówienia złożone na platformie w trakcie trwania awarii lub innych problemów technicznych, w wyniku których rabaty i promocje nie zostały naliczone poprawnie w koszyku.
© SolEx B2B